Hamid El Demokrat El Mousti

At forstå den internationale abeøkonomi.

En mand kom en dag til en landsby og sagde at han ville købe aber til 100 kr. stykket.

Landsbybeboerne vidst at der var aber i den nærliggende skov og begyndte at fange aber og sælge dem til manden. Da bestanden af aber begyndt at formindskes, stoppede landsbybeboerne med at fange dem.

Så forkyndte manden, at han ville give 150 kr. pr. abe. Landsbybeboerne startede igen med at fange aber. Snart er det slut med aber.

Manden forkyndte igen, at han ville give 200 kr. pr. abe. Landsbybeboerne gjorde alt for at fange flere aber. Der var ikke flere aber at fange.

Manden forkyndte igen at han vil give 500 kr. pr. abe.

Han rejste til nabolandsbyen og efterlod sin assistent til at passe butikken.

Da chefen var rejst, samlede assistenten landsbybeboerne og sagde til dem:

Som I kan se, her har jeg alle aber i bure som min chef vil købe af jer. Jeg sælger dem til jer for 350 kr. stykket og når min chef kommer tilbage kan I sælger dem til ham for 500 kr. stykket .

På den måde kommer I til at tjene 150 kr. stykket.

Landsbybeboerne samlede alle de penge, de kunne og solgte alt hvad de ejede for at kunne købe så mange aber som muligt.

De købte alle aber der var i forretningen og ville sælge dem til ejeren, når han kom tilbage.

I nattens mulm og mørk forsvandt assistenten..

Både ejeren og assistenten sås ikke mere. De forsvandt fra jordens overflade. Det siges at de rejste med Sterling inden det krakkede.

Tilbage i landsbyen var der kun en masse aber, der løb forvildede rundt blandt fortvivlede landsbybeboere .

Velkommen i Børsens verden , hvor den kloge narrer den mindre klog !

Hamid El Demokrat El Mousti