Hamid El Demokrat El Mousti

Bedsteforældreorlov eller efterløn?

Magthaverne vil gerne have os til at blive længere på arbejdsmarkedet. Det vil vi også gerne. Vi kan godt lide vores arbejde. Men vi skal have et tilbud vi ikke kan sige nej til. Vi har slidt og slæbt i 30-40 år for at opbygge det socialdemokratiske samfund vi har i dag.

Nu vil vi nyde frugterne af vores arbejde gennem et langt liv.

Vi vil have mere tid til vores familie og især til vores børnebørn.

Derfor tager mange af os på efterløn.

Men får vi tilbudt en ”bedsteforældreorlovsordning” i form af 1-2 måneders orlov pr. ekstra år vi bliver på arbejdsmarkedet , er jeg sikker på at mange bedsteforældre vil blive længere på arbejdsmarkedet og diskussionen om hvor vidt vi har råd til efterløn eller ej vil forstumme. Staten vil tjene på en bedsteforældreorlovsordning.

Jeg indkalder meget snart til en stiftende generalforsamling til ”Bedsteforældreorlovsforening” (BFLF).

Hamid El Demokrat El Mousti

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation.