Hamid El Demokrat El Mousti

Tuneserhysteriet.

Hvordan kan et retskaffent samfund som det danske, lader sig voldtage af det anti-islamiske partis formand Pia Kjærsgård ?

Med lov skal lands bygges står der på byrettens bygning i København.

Danmark er en retsstat og vil forblive at være en retsstat. Uanset fru Pia Kjærsgårds manipulationer og fordrejninger.

Som sædvanlig spiller hun på de ubegavedes og de uoplystes danskeres frygt for ingenting for at få dem at stemme på hendes anti-islamiske parti.

Tuneseren er ikke dømt for noget som helst. Vi ser ham hver aften i fjernsynet.

Hvor sandsynligt er det, at han møder tegneren i Århus og slår ham i hjel ?

Som domsmand i tyve år både i byretten og i landsretten, har jeg lært det danske retsvæsen at kende særdeles godt. Jeg har også læst jura i mange år på Københavns Universitet.

Alle aktører i det danske retssystem, det være sig dommere, advokater og anklagere, har en høj moralsk integritet og er absolut ukorrupte. Jeg er sikker på at de vil kunne holde deres kæft i følsomme sager der har med rigets sikkerhed at gøre.

Hvis tuneseren er så farlig som man vil bilde os ind, hvorfor slæber man så ikke manden foran en domstol og lade sagen prøves der ?

Eller hvad er det for en skjult dagsorden magthaverne forfølger ?

Hamid El Demokrat El Mousti

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation